Observera att ditt pass behöver vara giltigt i minst 150 dagar vid inresa till Turkiet.

Här kan du läsa information om flygplatsen generellt.

Om Norrköping Airport

Norrköping Airport (NRK) erbjuder ett flertal destinationer och ägs sedan 2006 av Norrköpings kommun. Norrköping flygplats invigdes 1934 och är Sveriges äldsta flygplats för trafikflyg.

Vi är Sveriges fjärde största charterflygplats och under sommarsäsongen finns det chartertrafik till bl a Cypern, Kreta, Mallorca, och Rhodos.

Vintertid erbjuds charter till bl a Gran Canaria och Teneriffa.

Hos oss landar- och lyfter även bl a olika typer av skolflyg, polishelikoptrar, ambulansflyg, fraktflyg och privatflyg. Under 2019 och 2022 landade i genomsnitt ca 287 charterflyg, 1004 privatflyg samt 2115 skolflyg på flygplatsen. Vid sidan om flygen så har man påbörjat arbetet mot en grönare framtid, samt planeringen kring ett framtida kompetenscenter. Läs mer under “Framtidens flygplats”.

Med kringverksamheter sysselsätter Norrköping flygplats (NRK) drygt 180 anställda. På flygplatsen finns ett 15-tal olika flygrelaterade verksamheter. Exempelvis BAM, Hummingbird aviation, Norrköpings flygklubb och Norrköpings segelflygklubb.

Att vara en regional flygplats

Tillgången till en flygplats är ett av de främsta skälen varför företag väljer att investera eller nyetablera sig i en region. Idag finns det tätorter med större industrier, mindre företag, högskolor och annan offentlig verksamhet som är direkt beroende av sin närliggande flygplats. Ibland behövs en regional flygplats för att flyghelikoptrar, ambulansflyg eller annan typ av tjänsteflyg ska kunna landa- och lyfta snabbt för att rädda liv. Därför är Sveriges regionala flygplatser en viktig del i inte bara tillväxten över hela landet, men också den regionala utvecklingen.

De regionala flygplatserna runt om i Sverige har också en mycket lägre kostnad i jämförelse med övrig infrastruktur inom transportsektorn, exempelvis vägar och järnvägar. Flygplatserna genererar i sin tur stora intäkter tillbaka till samhället. Luftfartssektorn i Sverige bidrar med ungefär 52,8 miljarder kronor (1,7%) av Sveriges BNP. Cirka hälften kommer från Sveriges flygplatser samt markbaserade tjänster. Man brukar säga att en genomsnittlig anställd inom flygtransportsektorn genererar en produktivitet eller ett bruttoförädlingsvärde som är dubbelt så stort som genomsnittet i Sverige.

Man brukar även prata om fyra effekter när det kommer till intäkter till samhället som de regionala flygplatserna genererar. De direkta (inom luftfarten), indirekta (försörjningskedjan till luftfarten), inducerande (följdkonsumtion), samt de katalytiska effekterna, exempelvis turism, nya företag och så vidare. Studier som har gjorts om dessa fyra effekter visar att dessa oftast ger tillbaka intäkter som är ungefär fyra gånger större, i jämförelse med flygplatsverksamhetens kostnader. Med andra ord så får regionerna som flygplatserna finns i tillbaka en ökad konsumtion, mer turism, skatteintäkter, fler jobb och företag.

Ägare

Norrköping flygplats ägs sedan sommaren 2006 av Norrköpings Kommun. Tidigare ägdes Norrköping flygplats av Luftfartsverket, som numera indelats i Swedavia och LFV.

Vill du veta mer om Norrköping besök www.norrkoping.se.

Kontakt

E-post: operations@nrkairport.se
Telefon: 011-15 37 22

Norrköping flygplats
603 61 NORRKÖPING