Observera att ditt pass behöver vara giltigt i minst 150 dagar vid inresa till Turkiet.

Information om vad vi gör för att vara en hållbar flygplats hittar du på den här sidan.

På Norrköping Airport strävar vi ständigt efter att bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete. Miljöhänsyn ska genomsyra varje del av verksamheten och dess beslut. Vi är stolta över att största delen av driften idag är fossilfri och vi arbetar ständigt för att minimera utsläppen både på marken och i luften. Alla våra driftfordon* som används i samband med avgång och ankomst är eldrivna och vi använder uteslutande grön el. Vi har installerat LED-belysning på vår parkering, i verkstad, och arbetar även med att byta till LED på landningsbanan och vårt mål är att all belysning i hela verksamheten ska vara LED-baserad.

*bagageband, bagagetruckar, framtrapp

Grön Flygplats

Norrköping Airport är en av 27 flygplatser som medverkar i klimatprojektet Grön Flygplats. Grön Flygplats är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF) som jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Genom Grön Flygplats skapas möjligheterna att tanka fossilfritt flygbränsle och att ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas.

Grön Flygplats är ett fyraårigt projekt som fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. SRF samarbetar med många externa aktörer som skapar förutsättningar för det hållbara resandet och möjliggör att nya smarta produkter och tjänster förverkligas. Grön Flygplats driver på utvecklingen för att få fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg genom att få fler att köpa biobränsle och deltar i projekt som driver på utvecklingen av el- och hybridflygplan.

Bioflygbränsle

Vill du vara med och bidra till att öka användningen av hållbart bioflygbränsle? Det vill vi! Sedan 2017 samarbetar Norrköping Airport med Fly Green Fund för att hjälpa till att öka användningen och efterfrågan av hållbart flygbränsle.

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Målet är att, genom ökad användning och efterfrågan, få igång storskalig lokal produktion av bioflygbränsle i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av hållbara flygbränslen framåt, vilket är en viktig del i arbetet för att minska flygets klimatpåverkan globalt. Både privatpersoner och organisationer får möjlighet att reducera sina flygresors klimatavtryck. Den som vill klimatreducera genom köp av bioflygbränsle kan antingen swisha eller betala med kort.

Biologisk mångfald

Utmed mitten av landningsbanan på Norrköpings flygplats ligger ett kalkkärr som hyser höga naturvärden. Kalkkärr av denna kvalitet återfinns knappt i östra Östergötland över huvud taget, vilket gör kärret än mer unikt.

På platsen finns blommor som majvivor, orkidéer, kärlkrage och olika starrar. Här finns också arter som kärrhoppspindel, kalkkärrgrynsnäcka, blåvinge och trollsländor. Kärret slåttras årligen vilket görs för att gynna de blommor och insekter som finns vid kärret.

För dem som är nyfikna att se exakt vilken flora och fauna som finns på platsen så kan man besöka artportalen.se. Under sommaren 2022 anordnades en guidad tur med Norrköpings kommuns ekolog i ledning och med artentusiaster från bland andra föreningen Östergötlands flora.

”Det är jättehäftigt då vi har så få kalkkärr i Norrköping och det här tillför arter som inte finns på många andra platser.” Malin Larsson kommunekolog Norrköpings kommun.

Våra samarbetspartners hållbarhetsarbete

TUI: Hållbarhet på resan

Ving: Resa med omtanke

BRA: Resa utan flygskam

Apollo: Hållbart resande