Miljövänlig frakttransport samma dag

Norrköping Airport har tecknat en avsiktsförklaring med Dronamics gällande frakt över hela Europa. Dronamics har utvecklat en drönare som fjärrmanövreras av piloter på marken och är planerade att flyga med tätare avgångar än vad fraktflygen gör idag. Grundtanken är att kunna leverera samma dag. Målet är att minska mängden koldioxidutsläpp till noll genom att använda sig av SAF (Sustainable Aviation Fuel). Flygplanet kommer att kunna ta last upp till 350 kg. Tester ska göras först i Grekland under 2023-2024 och vi hoppas Dronamics finns i Norrköping under 2024-2025. 

Dronamics hemsida

 

Solcellspark

Efter en grundlig förstudie har Norrköping Airport lämnat in ett förslag till Norrköpings kommun, med önskan om att etablera en solcellspark. Den ska vara 40 hektar stor och kommer kunna producera motsvarande 1500 småhus årskonsumtion med elektricitet. Den genererade strömmen kan användas för att ladda upp el-flygplan och drönare. Flygplatsen räknar med att bli energipositiv, då endast ca 5% av den genererade energin skulle räcka för den egna driften. På det sättet kan man även skapa inkomster från energihanteringen. Detta kommer i sin tur att resultera i bättre service, miljö och ekonomi, samt bidra till fler arbetsplatser. 

 

Flyvbird

Under hösten 2023 skrevs en avsiktsförklaring mellan Norrköping Airport och det tyska flygföretaget Flyvbird gällande resor i plan med koldioxidfritt bränsle. Konceptet innebär att man har en dynamisk tidtabell som baseras på passagerares önskningar för dagen. Resenärerna förbokar alltså sina flygningar efter sina egna behov, och sedan sammanslås destinationerna och tidsönskningarna ihop till en tidtabell. Slutprodukten är en koldioxidfri transport som har en kundanpassad tidtabell till konkurrenskraftigt pris.

Flyvs hemsida

EDIH

Mellan 2023-2025 är Norrköping noden för upprättandet av en europeisk digital innovationshubb (EDIH) inom framtidens flyg och flygsystem, Aero EDIH. Finansieringen från EU, som uppgår till 30 miljoner kronor, fördelade över en treårsperiod, ska bidra till en ökad användning av digitala lösningar som ska kunna tillämpas på både frakt och persontransporter i luften. Region Östergötland och tillväxt verket bidrar också och det hela administreras av Norrköping Science Park (NOSP) i samarbete med LiU, RISE och Independent business Group (IBG).

Mer info om EDIH

 

Kompetenscenter

Vi på Norrköping Airport vill vara delaktiga i den innovation som pågår inom framtidens flygplats. Genom att samla aktörer inom branschen vill vi skapa ett kompetenscenter inom framtidens flyg med ambitionen att bland annat upprätta en Vertiport-testplats (EASA-kompatibel) för tillverkningsmarknaden inom eVTOL och drönare.

Syftet är att genom insikterna och kunskaperna som skapas inom Kompetenscenter kunna påskynda certifiering och utveckling av Advanced Air Mobility-lösningar (AAM). Detta innefattar etableringen av Vertiport testbäddar (EASA-kompatibla), nya luftrumskonstruktioner / U-space (UTM), nya affärsmodeller och nya tjänster som vänder sig till nya marknader i Sverige. Genom att kommersiella krafter samarbetar kan certifiering från Transportstyrelsen/EASA drivas på och därmed minska kostnader för både branschen och myndigheterna.

Ett Kompetenscenter inom flyg kommer att höja Norrköpings attraktionskraft, underlätta för näringslivet samt skapa nya etableringar och arbetstillfällen.