Välkommen till Sveriges fjärde största charterflygplats med chartertrafik till bland annat Cypern, Kreta, Mallorca, Rhodos, Gran Canaria och Teneriffa.

Miljövänlig frakttransport samma dag

Norrköping Airport har en avsiktsförklaring med Dronamics gällande frakt över hela Europa. Dronamics har utvecklat en drönare som fjärrmanövreras av piloter på marken och är planerade att flyga med tätare avgångar än vad fraktflygen gör idag. Grundtanken är att kunna leverera samma dag. Målet är att minska mängden koldioxidutsläpp till noll genom att använda sig av vätgas. The Black Swan, som flygplanet kallas, kommer att kunna ta last upp till 350 kg. Tester ska göras först i Grekland under 2023 och vi hoppas Dronamics finns i Norrköping under 2024-2025. 

Solcellspark

Efter en grundlig förstudie har Norrköping Airport lämnat in ett förslag till Norrköpings kommun, med önskan om att etablera en solcellspark. Den ska vara 40 hektar stor och kommer kunna producera motsvarande 1500 småhus årskonsumtion med elektricitet. Den genererade strömmen kan användas för att ladda upp el-flygplan och drönare. Flygplatsen räknar med att bli energipositiv, då endast ca 5% av den genererade energin skulle räcka för den egna driften. På det sättet kan man även skapa inkomster från energihanteringen. Detta kommer i sin tur att resultera i bättre service, miljö och ekonomi, samt bidra till fler arbetsplatser. 

EDIH

Mellan 2023-2025 är Norrköping noden för upprättandet av en europeisk digital innovationshubb (EDIH) inom framtidens flyg och flygsystem, Aero EDIH. Finansieringen från EU, som uppgår till 30 miljoner kronor, fördelade över en treårsperiod, ska bidra till en ökad användning av digitala lösningar som ska kunna tillämpas på både frakt och persontransporter i luften. Region Östergötland och tillväxt verket bidrar också och det hela administreras av Norrköping Science Park (NOSP) i samarbete med LiU, RISE och Independent business Group (IBG).

Kompetenscenter

Vi på Norrköping Airport vill vara delaktiga i den innovation som pågår inom framtidens flygplats. Genom att samla aktörer inom branschen vill vi skapa ett kompetenscenter inom framtidens flyg med ambitionen att bland annat upprätta en Vertiport-testplats (EASA-kompatibel) för tillverkningsmarknaden inom eVTOL och drönare.

Syftet är att genom insikterna och kunskaperna som skapas inom Kompetenscenter kunna påskynda certifiering och utveckling av Advanced Air Mobility-lösningar (AAM). Detta innefattar etableringen av Vertiport testbäddar (EASA-kompatibla), nya luftrumskonstruktioner / U-space (UTM), nya affärsmodeller och nya tjänster som vänder sig till nya marknader i Sverige. Genom att kommersiella krafter samarbetar kan certifiering från Transportstyrelsen/EASA drivas på och därmed minska kostnader för både branschen och myndigheterna.

Ett Kompetenscenter inom flyg kommer att höja Norrköpings attraktionskraft, underlätta för näringslivet samt skapa nya etableringar och arbetstillfällen.