Observera att ditt pass behöver vara giltigt i minst 150 dagar vid inresa till Turkiet.

Har du bokat assistans? Läs mer om vad du behöver tänka på här.

Incheckning

För att avresan skall fungera så smidigt som möjligt behöver du vara vid incheckningsdisken i god tid före avgångstiden. Detta är särskilt viktigt om du har beställt assistans eller medför utrustning, exempelvis rullstol. Kontrollera i förväg hur lång tid före avgång du behöver vara på flygplatsen. Kontakta Norrköping flygplats servicecenter på tel 011-153722.

Vid incheckningsdisken skall du visa upp din flygbiljett och ditt pass om du reser utomlands. Oavsett om du reser inrikes eller utrikes måste du kunna legitimera dig vid incheckningen.

Om du har beställt assistans, kontaktas assistanspersonalen av personalen vid incheckningen. Assistanspersonalen möter dig vid incheckningsdisken.

Om du är rullstolsburen flyttas du från din egen rullstol antingen vid incheckningen (om du använder el-rullstol) eller vid gaten omedelbart innan ombordstigningen (om du använder manuell rullstol).

Assistans i praktiken - Avgång

 • Anmäl din ankomst i servicedisken brevid incheckningen.
 • Du får då en lånerullstol om det behövs, dvs om du har elektrisk rullstol.
 • När incheckningen är avklarad ledsagas du genom säkerhetskontrollen till gaten. Där får assistansservicen klartecken av gatepersonalen för ombordstigning.
 • Assistansservicen går alltid ombord med dig innan övriga passagerare går ombord. Då är flygplanet tomt och det finns gott om utrymme att placera dig på rätt plats.
 • Om du är rullstolsburen måste du flytta över från rullstolen till en smal rullstol som ryms i flygplanets smala mittgång. Överflyttningen från rullstol till gångrullstol sker omedelbart utanför flygplansdörren.

Hörselnedsättning

På flygplatsen ges information om ankomst- och avgångstider på informationstavlor och monitorer. Flygplatsen har bemannad informationsdisk från vilken information kan fås.


Synnedsättning

Vid ankomsten till flygplatsen ges väsentlig information genom högtalarutrop. Flygplatsen har bemannad informationsdisk från vilket information kan fås.


Allergiker

Om du är allergiker kan den fysiska utformningen av miljöer i terminalerna innebära att du inte har möjlighet att undvika allergiframkallande faktorer då du vistas på flygplatsen. Exempelvis kan dofterna från parfymbutikerna i terminalen sprida sig utanför butiken.


Assistans i praktiken - Ombordstigning

Ombordstigningen sker i en rullstol som är så smal att den ryms i flygplanets mittgång. Rörelsehindrade passagerare får normalt stiga ombord på flygplanet innan övriga passagerare stiger ombord och stiga av flygplanet efter att övriga stigit av.

 • Till stora flygplan rullas en s k flygplatstrappa fram.
   
 • På Norrköping Airport använder vi en assistansbil som lyfter upp hytt till flygplanet så att passagerare inte behöver lyftas upp för flygplanstrappan.
   
 • Mindre flygplan har ofta egna trappor som fälls ut under dörren.

Den som är rullstolsburen flyttas över till en så kallad bärstol i vilken passageraren bärs upp för trappan av två flygplatsanställda. På vissa flygplatser är flygplatstrappan utrustad med en hissanordning för att underlätta rörelsehindrade passagerares ombordstigning.


Informera om dina behov

Kontakta med fördel gärna Norrköping flygplats servicecenter på 011-153722 om du är i behov av assistans innan din flygresa.